hits

mars 2017

SP som hemmelig "joker"

Rural or urban
Licensed from: stevanovicigor / yayimages.comSp har gått under medienes radar lenge. Sånn ca. siden stortingsvalget i 2013.  Nå har imidlertid trenden snudd, og Sp blir plutselig trukket frem i mediene som en slags «joker» til stortingsvalget 2017. Det virker som mange har glemt at Sp satt i regjering sammen med Ap og SV frem til 2013.  Det var ikke bare fryd og gammen.

En ørliten Sp oppsummering fra forrige og inneværende regjeringsperiode:

  • Avgiftene økte med over 4,5 milliarder under den rødgrønne regjeringen, - om ikke med SP satt ved rattet, var de i allefall ingen brems.

  • Til sammenligning har skatter og avgifter blir senket med 21 milliarder med FrP i blåblå regjering.

  • Bilavgiftene ble økt med 100 millioner kroner med Sp.

  • Sp er mot alle regjeringens lettelser i årsavgift og engangsavgift. 

  • Sp sentraliserte selv mange beslutninger til Oslo da de satt i regjering.

  • Kommunenes inntektsvekst er bedre nå enn da Sp satt i regjering.

Og dette er bare noen få utvalgte eksempler.

- Vi hadde som internt arbeidsmål å slå Frp i 2019, sier Slagsvold http://www.dagbladet.no/nyheter/senterpartiet-naermer-seg-frp-i-ny-meningsmaling/67360147

Sp forsøker altså å vinne på å lage større skiller mellom distrikt og storby når vi i FrP innser at by og land er gjensidig avhengig av hverandre.

 selv om noen medier har lagt sin «elsk» på Sp sin karismatiske leder Trygve Slagsvold Vedum, så er Sp sin politikk fortsatt preget av høyere skatter, en politikk som gjør det vanskeligere for næringslivet, distriktene og bilistene. Næringslivet er opptatt av gode økonomiske rammebetingelser i distriktene for å både etablere seg og for å drifte. I distriktene er også innbyggerne avhengig av små og store kjøretøy, som Sp setter stor pris på å legge avgift på .

Sp prøver også å legge seg tett opp til FrP's innvandrings- og integreringspolitikk, samtidig som de forsøker å balansere forholdet til AP som de øyner en regjeringsdeltakelse med. Så Sp's innvandringspolitikk er i beste fall diffus. Videre har hovedutfordringen til Sp vært at distriktspolitikken ikke har vært høyt oppe på dagsordenen nasjonalt så partiet har ikke vært så synlig utover lokalpolitikken.  Der gjorde imidlertid Sp et kanonvalg ved forrige kommune og fylkesvalg særlig på grunn av forestående kommunesammenslåing og nærpolitireformen. Så dermed kan jeg hive meg på Sp's "joker"-klengenavn i den grad at jeg lurer på hvilken retning Senterpartiet kommer til å ta i kommende valgkamp.