hits

februar 2017

Oslo er nordens verste købyIngen jeg kjenner liker å sitte i kø. Det å stampe i kø på vei til eller fra jobben, er utrolig frustrerende. At trafikken flyter, selv i rushen, er best for både bilister, og miljøet. Nå er det bevist at Oslo også er Nordens verste køby. Oslo-bilister sitter faktisk i bilkø hele 145 timer i året, i tillegg til normal reisetid, viser en undersøkelse av  navigasjon- og kartselskapet TomTom. Dette er lite hyggelig for de som ikke liker kø.

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/rapport_-oslo-borgere-sitter-mest-i-ko-i-norden-1.13389261

Det vil si at når du velger deg bil som transportmiddel i Oslo må du, jeg og alle andre bilister i snitt regne med å benytte 30 prosent lengre tid fra A til B på grunn av trafikk i tillegg til normal reisetid. I det sistet året har kø-tiden økt betraktelig. Tenk hvor mye dette forurenser. Ved å redusere denne tiden i rush- trafikken, påstår jeg at Osloluften ville fått seg et betraktelig løft.

Hvordan vil det rødgrønne byrådet svaret på denne utfordringen? Straffe bilister med økte bompengesatser? Øke rushtidsavgiften? Mer dieselforbud?  Eller vil de forsøke å tilrettelegge for at Oslos innbyggere, der mange er avhengige av bilen, får flere forutsigbare alternativer til transport? Da snakker jeg om økte avganger på t-banen, trikker og busser.  Oslo vokser nå, kommer til å vokse og byen trenger et løft i kollektivttilbudet nå og i fremtiden.

Svaret på et slikt behov fra rødgrønt byråd er forutsigbart. VG kunne informere oss den 16.02 at det rødgrønne byrådet ønsker å ØKE antallet bomstasjoner i Oslo.

 Jeg vil tørre og påstå at økning av bompenger, øke antall bomstasjoner og rushtidsavgift ikke tar vekk behovet den enkelte innbygger har for å komme seg fra A til B. Det rødgrønne byrådet i Oslo satser konsekvent ikke på styrking av kollektivtrafikken, men fortsetter i kjent rødgrønn stil med økning av avgifter for bilistene. Oslo FrP derimot ønsket å gi kollektivtrafikken 15 millioner kroner mer i budsjettet for 2017 enn byrådet ønsket. Dette forslaget var begrunnet i å møte utfordringen i trafikken nå og i fremtiden. Dette ble nedstemt i bystyret.

 

 

Det rødgrønne byrådet blåser i folk flest

 

Folk flest liker å bestemme selv; de vil velge hvilken bil de skal kjøpe, velge jobber, og hvor barna skal gå i barnehage. Denne politikken vil ikke byrådet i Oslo ha, med Ap i spissen.

Det rødgrønne byrådet vil ikke at du skal bestemme hvor du skal bli gammel. Oslo-byrådet vil nå at bare ideelle virksomheter kan søke om å bygge og drifte nye sykehjem. - Det skal ikke være butikk, påpeker eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/her-stenger-hun-dra-for-private-sykehjem/3423308445.html

Men er det egentlig så dumt med butikk? Er det så dumt at man trives et privatdrevet aldershjem og ønsker å bli værende der? Skal man tro forskning/spørreundersøkelser og statistikk kommer de private sykehjemmene i Oslo ut med høyere score på både kvalitet og pris enn de kommunale drevne. http://www.nhoservice.no/getfile.php/Filer/Statistikk/NHO_Service_Effekten%20av%20konkurranse.pdf

Man skulle også omtrent tro ifølge byrådet at alle sykehjem i Oslo er kommersielle når sannheten er at av de 48 sykehjemmene i Oslo drives 20 av disse av Oslo kommune. Videre drives 13 av ideelle aktører og 15 av kommersielle selskaper. Altså en god variasjon og ikke minst en viss valgfrihet for de eldre. De som faktisk har behov for disse plassene.

Videre er det jo også et paradoks at en kommunal(drevet) plass koster mellom 50.000 og 100.000 kroner mer per år enn en privat plass. Det vil si at man betaler mer for dårligere tilbud, skal man tro statistikken. Derfor spør jeg eldrebyråd Inga Marthe Thorkildsen, er butikk egentlig så ille?

Byrådet ønsker altså å fjerne dem som leverer best på kvalitet og kostnader.

Byrådet i Oslo gjemmer seg bak den «gode» gjerningen, og tar på seg en påtatt rolle som beskytter av de kommersielle sykehjemmene sine ansatte. Sannheten er at det er lavere sykefravær på private sykehjem, og Ifølge NHO har ansatte i de private sykehjemmene minst like god lønn og arbeidsvilkår. Jeg har heller ikke møtt noen på private sykehjem som er tvangs-plassert på arbeidsplassen sin, heller tvert om.

Totalt viser NHO Service sin årsstatistikk for 2015 viser at 6 prosent av norske sykehjemsplasser er drevet i privat regi, 5 prosent er drevet av ideelle organisasjoner. Det betyr at nær 90 prosent av norske sykehjemsplasser er kommunalt drevne. Så hvor kommer denne redselen for valgfrihet fra?

Dette handler mer om å drepe konkurranse og valgfrihet, og en minner om en aldrende Arbeiderparti-ideologi enn noe annet.

Og hvor vil du egentlig bo når du blir gammel?