Arbeiderpartiet setter systemet før mennesker i helsepolitikken

Valget til høsten er et veivalg.

Et valg om verdier.  

Et valg om tilbakeskritt eller fremskritt, et valg om fellesskap eller utenforskap, om tilhørighet eller ekskludering. Om en helsetjeneste for systemet, eller en helsetjeneste for brukeren - deg og meg.

La oss se til Oslo, hvor Arbeiderpartiet styrer med SV og MDG, med støtte av Rødt. Hvor vi er halvveis inne i perioden.

Arbeiderpartiet sier at alle skal med, «for oss er det feil om noen skal med og ikke andre», sier Jonas på inn og utpust.

Men innen helsesektoren skal ikke alle med Jonas ? innen eldreomsorgen skal ikke med ? Vi går i gal retning med Oslo. Vanlige folk blir kalt helseprofitører, hva nå enn det egentlig er, kvinner som vil ha gode tjenester omsorg, som bryr seg om andre, er det profitører jens? Jeg vil heller kalle det medmenneskelighet, og ansvarlighet.

Arbeiderpartiet kan ikke komme i regjering, for stol på meg, denne politikken vil dere ikke ha for hele Norge. Det er systemer foran mennesker. Lite endringsvillighet og økte sosiale forskjeller.

FrP har i regjering fått lavere helsekøer, fritt behandlingsvalg, et tryggere Norge, et helsevesen for brukeren. Satsningen på rus og psykiatri er historisk.

Det er spesielt barn og unge som vil ha glede av dette, rett og slett fordi de fleste som får psykiske helseutfordringer får det i barne- og ungdomsårene. Og ved å gå hjelp da, så kan mindre problemer løses istedenfor at det skal vokse seg så stort at man dropper ut av skolen eller ikke kommer inn i arbeidslivet.

Ufaglærte jobber krymper inn, og dette er en sikker vei til en usikker økonomisk hverdag. Derfor trenger vi FrP i regjering. Som tør å løfte de svake, de som lytter og endrer, mer basert på hjerte enn systemer, fordi vi mener at brukerne har erfaringer vi skal lytte til, og la oss styre av.

Slike verdier skal vi ta vare på sammen! FrP er klare til å vinne valget, vi skal forsvare oss, stå opp, stå sammen  

Vi skal sammen møte fremtiden, ikke med frustrasjon, men med håp, nye ideer, nye løsninger, og ny giv. ? Og det er Fremskrittspartiet, og det skal vi vinne valget på!

Vi står også foran en rekke endringer. I år 2030 ? er det påregnet at vi er ca. 6 millioner innbyggere, De eldre har da økt fra 184 000 til 350 000. Vi trenger satsning på de eldre, og ikke som Ap som lovet å bruke eiendomsskatten til 500 nye stillinger innen hjemmetjenesten, som vi ikke har sett noe til. Vi trenger en teknologisk satsning, og en eldreomsorg basert på de eldre, ikke på en gammel ideologi, som ikke virker.

For Arbeiderpartiet er det en politikk for andre og en annen for dem selv. At kommunen skal drive alt selv, er viktigere enn at tjenestene er gode for folk flest. Og da er man ingen god politiker.

FrP tar vare på enkeltmennesket, vi setter personer først, og det er noe Ap aldri kommer til å klare, derfor trenger vi FrP i regjering.

Vi trenger noen som ser enkeltmennesket, som ser løsninger og som tør å gjennomføre dem. Som setter mennesker foran systemer.

Jeg ser frem til fire nye år med våre egne i regjeringskontorene

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits