Uansvarlig fjerning av parkeringsplasser i Oslo

I løpet av 2019 skal dessverre det rødgrønne byrådet fjerne all gateparkering innenfor Ring 1.

Vi i Oslo FrP  vil ha en levende by med et levende byliv, ikke en by hvor livet i sentrum stagnerer.

Oslo Handelstands Forening har også tidligere advart mot konsekvensene av byrådets planer.

Det virker som om det rødgrønne byrådet vil ha bilen fjernet for en hver pris, men uten en klar plan for hva som kommer i stedet.

Nguyen Berg opplyser at det også blir forbudt med gjennomkjøring i Oslo sentrum fra 2019.

Man kan undres for hvem dette bylivet er for? Er det kun de som bor i gåavstand fra gatene, som skal ha tilgang på bylivet? Skal barnefamilier med bil, også kjøpe dyre billetter på kollektivtrafikken i tillegg til å betale økte utgifter i bomringen? Oslo som fra før av har et av landets ( om ikke landets) høyeste boligpriser, og med stadig økende eiendomsskatt?

Jeg tror at det rødgrønne byrådet bør stoppe opp, og tenke seg om hvem byen vår egentlig er til for. Det er ikke politikere med en tilrettelagt hverdag, men for folk flest som strever for at endene skal møtes i hverdagen, både finasielt og logestikkmessig.
 

 

Arbeiderpartiet setter systemet før mennesker i helsepolitikken

Valget til høsten er et veivalg.

Et valg om verdier.  

Et valg om tilbakeskritt eller fremskritt, et valg om fellesskap eller utenforskap, om tilhørighet eller ekskludering. Om en helsetjeneste for systemet, eller en helsetjeneste for brukeren - deg og meg.

La oss se til Oslo, hvor Arbeiderpartiet styrer med SV og MDG, med støtte av Rødt. Hvor vi er halvveis inne i perioden.

Arbeiderpartiet sier at alle skal med, «for oss er det feil om noen skal med og ikke andre», sier Jonas på inn og utpust.

Men innen helsesektoren skal ikke alle med Jonas ? innen eldreomsorgen skal ikke med ? Vi går i gal retning med Oslo. Vanlige folk blir kalt helseprofitører, hva nå enn det egentlig er, kvinner som vil ha gode tjenester omsorg, som bryr seg om andre, er det profitører jens? Jeg vil heller kalle det medmenneskelighet, og ansvarlighet.

Arbeiderpartiet kan ikke komme i regjering, for stol på meg, denne politikken vil dere ikke ha for hele Norge. Det er systemer foran mennesker. Lite endringsvillighet og økte sosiale forskjeller.

FrP har i regjering fått lavere helsekøer, fritt behandlingsvalg, et tryggere Norge, et helsevesen for brukeren. Satsningen på rus og psykiatri er historisk.

Det er spesielt barn og unge som vil ha glede av dette, rett og slett fordi de fleste som får psykiske helseutfordringer får det i barne- og ungdomsårene. Og ved å gå hjelp da, så kan mindre problemer løses istedenfor at det skal vokse seg så stort at man dropper ut av skolen eller ikke kommer inn i arbeidslivet.

Ufaglærte jobber krymper inn, og dette er en sikker vei til en usikker økonomisk hverdag. Derfor trenger vi FrP i regjering. Som tør å løfte de svake, de som lytter og endrer, mer basert på hjerte enn systemer, fordi vi mener at brukerne har erfaringer vi skal lytte til, og la oss styre av.

Slike verdier skal vi ta vare på sammen! FrP er klare til å vinne valget, vi skal forsvare oss, stå opp, stå sammen  

Vi skal sammen møte fremtiden, ikke med frustrasjon, men med håp, nye ideer, nye løsninger, og ny giv. ? Og det er Fremskrittspartiet, og det skal vi vinne valget på!

Vi står også foran en rekke endringer. I år 2030 ? er det påregnet at vi er ca. 6 millioner innbyggere, De eldre har da økt fra 184 000 til 350 000. Vi trenger satsning på de eldre, og ikke som Ap som lovet å bruke eiendomsskatten til 500 nye stillinger innen hjemmetjenesten, som vi ikke har sett noe til. Vi trenger en teknologisk satsning, og en eldreomsorg basert på de eldre, ikke på en gammel ideologi, som ikke virker.

For Arbeiderpartiet er det en politikk for andre og en annen for dem selv. At kommunen skal drive alt selv, er viktigere enn at tjenestene er gode for folk flest. Og da er man ingen god politiker.

FrP tar vare på enkeltmennesket, vi setter personer først, og det er noe Ap aldri kommer til å klare, derfor trenger vi FrP i regjering.

Vi trenger noen som ser enkeltmennesket, som ser løsninger og som tør å gjennomføre dem. Som setter mennesker foran systemer.

Jeg ser frem til fire nye år med våre egne i regjeringskontorene

 

 

Fem tips til deg som skal ha påskeferie


Endelig er det påskeferie, og ferie er et kjærkomment avbrekk i en ellers meget hektisk hverdag.

Her følger noen egenlagde tips for å nyte ferien maksimalt, fra en «flink pike» til dere andre som også skal gå fra en hverdag i 110km/t til 0 km/t.

 

1. Vær leken

Slipp deg løs, handle inn masse påskegodt, dra på påskeeggjakt, les krim og mest av alt; ak, gå på ski og vær masse ute (hvis været er komfortabelt). Det er lenge til snøen kommer neste gang og jeg skal i alle fall nyte siste rest av vinteren. Husk solfaktor!

 

2. Logg av

Feriene mine nytes offline. Påskeferien er intet unntak. Så mobilen, med tilhørende mailboks og apper får muligheten til å kjøle seg ned etter å ha holdt høy temperatur ellers i hverdagen. Det er mye lettere å være mentalt tilstedeværende og koble av når man ikke har jobb-tanker kvernende gjennom hele ferie.

 

3. Sitte ute i sola med en god bok

Å lese en god bok i påsken er bonus. Når sola skinner kan man krølle seg opp i utemøblene med ullteppe og påskemarsipan. Etter mørketiden (i den grad det kan kalles det her i sør) higer i alle fall jeg etter lysere vær og lengre ettermiddager med kveldssol. Det er en god grunn til at nordmenn elsker sol og godt vær. Vi nyter all solen vi kan få!

 

4. Les deg opp på noe du synes er spennende ? for meg: NTP  

Jeg gleder meg også til å lese igjennom Nasjonal Transportplan, regjeringens satsing for samferdsel frem til 2029 i ro og mak. For Oslo har denne planen mye å si, og 15 milliarder som er satt av til ny Oslotunnel for jernbanen er gode nyheter. Dette i tillegg til Intercity-utbyggingen som i sin tur skal knytte Østlandet sammen. Dette er godt nytt for alle pendlere.

 

5. Nyt livet

Jeg ser virkelig frem til rolige dager sammen med min bedre halvdel, venner og familie. God mat, god drikke, trening, skitur, topptur og serier står høyt på min agenda!

 

Legger ved link fra et intervju i DN i forbindelse med sommerferien 2016

http://www.dn.no/jobbledelse/2016/07/04/2006/Arbeidsliv/-hverdagen-min-gr-i-110-kmt-ferien-min-i-0-kmt

 

God påske! Aina

Unge, uføretrygd og arbeidslivet

Thoughtful male student leaning on windowSå mange som 17902 personer i alderen 25 til 34 år mottar uføretrygd melder P4. NAV rapporterer også en økning på 74% uføretrygdede de siste ti årene innenfor denne aldersgruppen. https://www.p4.no/nyheter/flere-unge-ufore/artikkel/690564/. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er dermed på sitt høyeste siden midten av 90-tallet.

Økningene er størst i aldersgruppen 20 og 29 år. Denne gruppen er også rapportert til å hatt størst vanskeligheter med å kunne gjennomføre sitt skoleløp.  Mange av disse har hatt høyt fravær og har falt utenfor. Flere av disse står uten utdannelse i tidenes tøffeste arbeidsmarked for unge samtidig som antallet i samme aldersgrupper sliter med psykiske utfordringer.

Regjeringen har satt inn flere tiltak; som mer midler til rusforebygging, økt satsning på psykisk helse, og tiltak for å hindre fravær i skolen, for å forebygge «utenforskap». Mye er gjort, men mye gjenstår.

Å falle utenfor skolen bidrar til en forverring i livet. At en stor gruppe står uten utdanning, og ikke får arbeid, kan slite på psykisk. Flere av disse unge blir stort sett satt på helseytelser i trygdesystemet, mens mangelen på arbeid, og tilrettelagt arbeid er en del av det egentlige problemet. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle som mottar stønad og ytelser, men allikevel nok til at vi bør ta tak i det. At unge som kunne ha fungert i arbeidslivet i ulike tilpassede stillinger blir satt på uføretrygd og helsestønader i påvente av arbeid er ikke bærekraftig. Hverken for velferdssamfunnet vårt, eller for den enkelte. Arbeid og aktivitet er å anse som en frisklivsfaktor for et menneske, og den sosiale kontakten med andre på arbeidsplassen er sunn for de fleste. Derfor er det for mange en slags krise å få uføretrygd.

Merkelig nok blir det stadig færre eldre uføre, et paradoks når man tar i betraktning at antallet unge uføre går opp. For å få ned antall unge uføre bør man se nærmere på disse punktene for å flere unge med i arbeidslivet.


 • Det må bli enklere å kombinere trygd og arbeid
 • Vi bør sørge for at flest mulig består videregående skole
 • NAV må i større grad bistå uføretrygdede og stønadsmottakere med å tilegne ny kompetanse og omskolering
 • Det bør være mulig for stønadsmottakere å gjennomføre videregående opplæring uten å miste all stønad.
 • Flere lavterskeltilbud for elever i videregående skole som har fokus på mestring, stressmestring og psykisk helse.

 

Aina Stenersen, Oslo FrP 

SP som hemmelig "joker"

Rural or urban
Licensed from: stevanovicigor / yayimages.comSp har gått under medienes radar lenge. Sånn ca. siden stortingsvalget i 2013.  Nå har imidlertid trenden snudd, og Sp blir plutselig trukket frem i mediene som en slags «joker» til stortingsvalget 2017. Det virker som mange har glemt at Sp satt i regjering sammen med Ap og SV frem til 2013.  Det var ikke bare fryd og gammen.

En ørliten Sp oppsummering fra forrige og inneværende regjeringsperiode:

 • Avgiftene økte med over 4,5 milliarder under den rødgrønne regjeringen, - om ikke med SP satt ved rattet, var de i allefall ingen brems.

 • Til sammenligning har skatter og avgifter blir senket med 21 milliarder med FrP i blåblå regjering.

 • Bilavgiftene ble økt med 100 millioner kroner med Sp.

 • Sp er mot alle regjeringens lettelser i årsavgift og engangsavgift. 

 • Sp sentraliserte selv mange beslutninger til Oslo da de satt i regjering.

 • Kommunenes inntektsvekst er bedre nå enn da Sp satt i regjering.

Og dette er bare noen få utvalgte eksempler.

- Vi hadde som internt arbeidsmål å slå Frp i 2019, sier Slagsvold http://www.dagbladet.no/nyheter/senterpartiet-naermer-seg-frp-i-ny-meningsmaling/67360147

Sp forsøker altså å vinne på å lage større skiller mellom distrikt og storby når vi i FrP innser at by og land er gjensidig avhengig av hverandre.

 selv om noen medier har lagt sin «elsk» på Sp sin karismatiske leder Trygve Slagsvold Vedum, så er Sp sin politikk fortsatt preget av høyere skatter, en politikk som gjør det vanskeligere for næringslivet, distriktene og bilistene. Næringslivet er opptatt av gode økonomiske rammebetingelser i distriktene for å både etablere seg og for å drifte. I distriktene er også innbyggerne avhengig av små og store kjøretøy, som Sp setter stor pris på å legge avgift på .

Sp prøver også å legge seg tett opp til FrP's innvandrings- og integreringspolitikk, samtidig som de forsøker å balansere forholdet til AP som de øyner en regjeringsdeltakelse med. Så Sp's innvandringspolitikk er i beste fall diffus. Videre har hovedutfordringen til Sp vært at distriktspolitikken ikke har vært høyt oppe på dagsordenen nasjonalt så partiet har ikke vært så synlig utover lokalpolitikken.  Der gjorde imidlertid Sp et kanonvalg ved forrige kommune og fylkesvalg særlig på grunn av forestående kommunesammenslåing og nærpolitireformen. Så dermed kan jeg hive meg på Sp's "joker"-klengenavn i den grad at jeg lurer på hvilken retning Senterpartiet kommer til å ta i kommende valgkamp.

Oslo er nordens verste købyIngen jeg kjenner liker å sitte i kø. Det å stampe i kø på vei til eller fra jobben, er utrolig frustrerende. At trafikken flyter, selv i rushen, er best for både bilister, og miljøet. Nå er det bevist at Oslo også er Nordens verste køby. Oslo-bilister sitter faktisk i bilkø hele 145 timer i året, i tillegg til normal reisetid, viser en undersøkelse av  navigasjon- og kartselskapet TomTom. Dette er lite hyggelig for de som ikke liker kø.

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/rapport_-oslo-borgere-sitter-mest-i-ko-i-norden-1.13389261

Det vil si at når du velger deg bil som transportmiddel i Oslo må du, jeg og alle andre bilister i snitt regne med å benytte 30 prosent lengre tid fra A til B på grunn av trafikk i tillegg til normal reisetid. I det sistet året har kø-tiden økt betraktelig. Tenk hvor mye dette forurenser. Ved å redusere denne tiden i rush- trafikken, påstår jeg at Osloluften ville fått seg et betraktelig løft.

Hvordan vil det rødgrønne byrådet svaret på denne utfordringen? Straffe bilister med økte bompengesatser? Øke rushtidsavgiften? Mer dieselforbud?  Eller vil de forsøke å tilrettelegge for at Oslos innbyggere, der mange er avhengige av bilen, får flere forutsigbare alternativer til transport? Da snakker jeg om økte avganger på t-banen, trikker og busser.  Oslo vokser nå, kommer til å vokse og byen trenger et løft i kollektivttilbudet nå og i fremtiden.

Svaret på et slikt behov fra rødgrønt byråd er forutsigbart. VG kunne informere oss den 16.02 at det rødgrønne byrådet ønsker å ØKE antallet bomstasjoner i Oslo.

 Jeg vil tørre og påstå at økning av bompenger, øke antall bomstasjoner og rushtidsavgift ikke tar vekk behovet den enkelte innbygger har for å komme seg fra A til B. Det rødgrønne byrådet i Oslo satser konsekvent ikke på styrking av kollektivtrafikken, men fortsetter i kjent rødgrønn stil med økning av avgifter for bilistene. Oslo FrP derimot ønsket å gi kollektivtrafikken 15 millioner kroner mer i budsjettet for 2017 enn byrådet ønsket. Dette forslaget var begrunnet i å møte utfordringen i trafikken nå og i fremtiden. Dette ble nedstemt i bystyret.

 

 

Det rødgrønne byrådet blåser i folk flest

 

Folk flest liker å bestemme selv; de vil velge hvilken bil de skal kjøpe, velge jobber, og hvor barna skal gå i barnehage. Denne politikken vil ikke byrådet i Oslo ha, med Ap i spissen.

Det rødgrønne byrådet vil ikke at du skal bestemme hvor du skal bli gammel. Oslo-byrådet vil nå at bare ideelle virksomheter kan søke om å bygge og drifte nye sykehjem. - Det skal ikke være butikk, påpeker eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/her-stenger-hun-dra-for-private-sykehjem/3423308445.html

Men er det egentlig så dumt med butikk? Er det så dumt at man trives et privatdrevet aldershjem og ønsker å bli værende der? Skal man tro forskning/spørreundersøkelser og statistikk kommer de private sykehjemmene i Oslo ut med høyere score på både kvalitet og pris enn de kommunale drevne. http://www.nhoservice.no/getfile.php/Filer/Statistikk/NHO_Service_Effekten%20av%20konkurranse.pdf

Man skulle også omtrent tro ifølge byrådet at alle sykehjem i Oslo er kommersielle når sannheten er at av de 48 sykehjemmene i Oslo drives 20 av disse av Oslo kommune. Videre drives 13 av ideelle aktører og 15 av kommersielle selskaper. Altså en god variasjon og ikke minst en viss valgfrihet for de eldre. De som faktisk har behov for disse plassene.

Videre er det jo også et paradoks at en kommunal(drevet) plass koster mellom 50.000 og 100.000 kroner mer per år enn en privat plass. Det vil si at man betaler mer for dårligere tilbud, skal man tro statistikken. Derfor spør jeg eldrebyråd Inga Marthe Thorkildsen, er butikk egentlig så ille?

Byrådet ønsker altså å fjerne dem som leverer best på kvalitet og kostnader.

Byrådet i Oslo gjemmer seg bak den «gode» gjerningen, og tar på seg en påtatt rolle som beskytter av de kommersielle sykehjemmene sine ansatte. Sannheten er at det er lavere sykefravær på private sykehjem, og Ifølge NHO har ansatte i de private sykehjemmene minst like god lønn og arbeidsvilkår. Jeg har heller ikke møtt noen på private sykehjem som er tvangs-plassert på arbeidsplassen sin, heller tvert om.

Totalt viser NHO Service sin årsstatistikk for 2015 viser at 6 prosent av norske sykehjemsplasser er drevet i privat regi, 5 prosent er drevet av ideelle organisasjoner. Det betyr at nær 90 prosent av norske sykehjemsplasser er kommunalt drevne. Så hvor kommer denne redselen for valgfrihet fra?

Dette handler mer om å drepe konkurranse og valgfrihet, og en minner om en aldrende Arbeiderparti-ideologi enn noe annet.

Og hvor vil du egentlig bo når du blir gammel?

hits